Strona główna

Wielki sukces legnickich warsztatów „Nie daj się czadowi”.

30 listopada 2018 roku, o czym już informowaliśmy, odbyły się zorganizowane przez FLJ warsztaty dla profesjonalistów. W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele drugiej na Dolnym Śląsku Dyspozytorni PR w Legnicy oraz strażacy z tego właśnie obszaru. Warsztaty obfitowały w ciekawe treści, wymianę doświadczeń pomiędzy stojącymi za naszym bezpieczeństwem funkcjonariuszami pogotowia i straży. A na koniec – najmilsza z części – przekazanie na ręce pani dyrektor Joanny Bronowickiej 15-tu profesjonalnych czujek CO dla ratowników medycznych. W sumie tego dnia PR Legnica wzbogaciło się aż o 23 drogie, mogące uratować życie urządzenia. Foto obok ->

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy w otwartym konkursie Doskonalenie umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowane przez organizacje pozarządowe dotację celową na realizację projektu p.t. Nie daj się czadowi w II etapach. Zapraszamy – etap I, Konferencja edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Legnicy i okolic odbyła się dnia 23.11.2018 r. od 10.00-12.00 w Urzędzie Miasta Legnica plac Słowiański 8 (Sala Obrad Rady Miejskiej nr 226), a etap II – Wspólne szkolenie edukacyjne dla ratowników medycznych i strażaków odbędzie się dnia 30.11.2018 r. 10.00-12.00 w budynku Pogotowia Ratunkowego w Legnicy ul. Dworcowa 7.

Konferencja 23/30.11.2018 Legnica

Podstawowym zamierzeniem projektu „Nie daj się czadowi” jest edukowanie ludzi na terenie Legnicy i okolic w zapobieganiu zaczadzeniom przez cichego zabójce jakim jest tlenek węgla, a także zachęcanie ich do posiadania w domach podstawowych czujników czadu, które nie jednokrotnie mogą uratować im życie. Uczestnicy Konferencji edukacyjno- informacyjnej „Nie daj się czadowi” dodatkowo, w ramach prezentacji, zostaną obdarowani poprzez losowanie w certyfikowane podstawowe czujniki czadu, które zostaną zamontowane w ich mieszkaniach.W ramach projektu odbędą się też wspólne warsztaty edukacyjne dla ratowników medycznych i strażaków. Zwieńczeniem projektu ‚ Nie daj się czadowi” będzie przekazanie dla 15 karetek Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 15 sztuk personalnych detektorów czadu, które umożliwią ratownikom bezpieczniejszą pracę w trakcie ratowania zdrowia i życia ludzkiego na terenie Dolnego Śląska.

Partnerzy projektu to : 1.Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, 2. Urząd Miasta Legnica, 3.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, 4. TVP3 Wrocław, 5. Firma Arpapol Sp. z o.o. Wrocław, 6. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wrocław , 7. Firma Organique Wrocław.

Fundacja Ludzie Jesieni w ramach projektu ” Nie daj się czadowi”, współfinansowanego z środków finansowych Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dnia 09.11.2018 r. na VI Konferencji Naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wręczyła Joannie Bronowickiej, wicedyrektorce Pogotowia Ratunkowego w Legnicy VOUCHER na 15 sztuk specjalistycznych detektorów czadu dla ratowników medycznych ratujących ludzkie zdrowie i życie na terenie Dolnego Ślaska. Podkreślamy, że są one personalizowane – czyli osobiste – profesjonalne czujniki tego niebezpiecznego gazu. Projekt realizowany będzie w formie 2 warsztatów do końca 2018 r. Partnerzy projektu to: (czytaj dalej)

Foto od lewej – Joanna Bronowicka i Urszula Kielar

WRP wkroczyło do Jawora. Dnia 15.10.2018 r., w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze  przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjno – wdrożeniowe skierowane do mieszkańców Jawora i okolic, a także organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi  i z niepełnosprawnościami. Również do przedstawicieli Rad Senioralnych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji pomocowych i innych jednostek (…)

W dniach 16 i 18.10.2018 r. na terenie OKSIR ul. Szkolna 1 w Wiszni Małej Fundacja Ludzie Jesieni przeprowadziła dwa warsztaty edukacyjno-informacyjne  polegające  na wdrożeniu Programu Profilaktyki Ratowania Zdrowia i Życia Ludzkiego, związanego z zapobieganiem zatruciom niebezpiecznym tlenkiem węgla. Wszystkim uczestnikom warsztatów zostały rozdane wysokiej klasy czujniki czadu. Osobom potrzebującym wsparcia strażacy zamontują czujniki w ich domach (…)

Burmistrz Miasta Jawora wraz z Fundacją Ludzie Jesieni zapraszają Państwa na warsztaty edukacyjno – wdrożeniowe współfinansowane przez Gminę Jawor pod nazwą: „System  Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta  – WRP”.

Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w konkursie Aktywni na 100%. Został on zorganizowany z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Cel: wyróżnienie 100 lokalnych organizacji z Dolnego Śląska.W tym FLJ 🙂

Projekt WRP w Legnicy, pierwszym w Polsce mieście które zdecydowało się na jego wprowadzenie, jest współfinansowany ze środków finansowych Gminy Legnica. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2018 przyznał Fundacji Ludzie Jesieni dofinansowanie w wysokości 12.000 zł.

Bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, otrzymają seniorzy. Szczegóły  można poznać tutaj

W czerwcu 2018 roku w Legnicy odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”. Organizatorzy zostali zaskoczeni ilością uczestników. Więcej– tutaj.

Pisaliśmy już o spotkaniu w Legnicy nieco ponad miesiąc temu. O tym, że władze regionu poważnie podchodzą do projektu WRP przekonaliśmy się w czasie drugiego spotkania w dniu 11 maja 2018 roku. Na  wypełnienie niezbędnej dokumentacji Fundacja Ludzie Jesieni ma czas do 25 maja 2018 roku.

Naszym zadaniem  jest rozpropagowanie tej idei, by dotarła do jak największej grupy ludzi – mówi dyrektor Andrzej Hap. Nas ta idea zaciekawiła, to świetne narzędzie

Przystąpienie do WRP nie musi być i nie jest drogie. Oczywiście nie uda się zrobić tego jednym pstryknięciem palca. Ale jeśli poważnie myślisz o poczuciu swojego bezpieczeństwa, przyłącz się.

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające non profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP przeznaczane są wyłącznie na realizację ich celów statutowych. Aktywność OPP skupia się przede wszystkim na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku. Organizacje Pożytku Publicznego pomagają podopiecznym zmagającymi się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe. W swojej działalności skupiają ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na inicjatywy społecznie ważne.

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Podobnie jak powyższe – może nią być również spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Komentarze są wyłączone.