Strona główna

Witamy na stronie Fundacji Ludzie Jesieni

Fundacja Ludzie Jesieni została utworzona przez panią Urszulę Kielar w roku 2014. Jak sama mówi – była to potrzeba serca. By nieść pomoc ludziom najbardziej jej potrzebującym. By dawać z siebie to, co najwartościowsze. Zaufanie. Wsparcie. Pomysł ma na celu zapewnienie osobom potrzebującym i ich bliskim wszechstronnej oraz profesjonalnej opieki medycznej oraz merytorycznej. Pod tym pojęciem rozumiemy rehabilitację i edukację ulokowaną w jednym miejscu, jako ogromnie ważny aspekt życia dnia codziennego wielu rodzin. Kierujemy się ku osobom starszym. Ale pomagamy wszystkim, którym pomóc możemy.

Fundacja Ludzie Jesieni, ul. Stawowa 5 Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie

Rola Fundacji to między innymi  dojazdy choćby na konsultacje lekarskie, rehabilitację, porady psychologiczne, pedagogiczne, dogoterapię czy inne rodzaje aktywności wyczerpują i zajmują bardzo dużo czasu. Ale Fundacja to także WRP. Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta. Osobny właściwie dział funkcjonowania naszej organizacji. I o nim również dowiedzą się Państwo na naszej stronie. Choć oficjalna siedziba Fundacji Ludzie Jesieni mieści się w Siemianicach przy ul. Stawowej, to tak naprawdę działamy w całej Polsce, a szczególnie w województwie dolnośląskim i lubuskim. Walczymy o środki na działalność statutową. Pomagamy schorowanym poprzez projekt WRP. Staramy się istnieć tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Z przyjemnością informujemy, że zadanie Fundacji Ludzie Jesieni p.t. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym poprzez wdrożenie systemu informacyjnego wspomagania ratownictwa medycznego”  będzie realizowane na terenie Miasta Legnicy i okolic w terminie od 01.10.2018 r. do 15.12.2018 r. polegać będzie między innymi na kampanii edukacyjno-wdrożeniowej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego pod nazwą „Poczuj się bezpieczniej z bransoletkami WRPWspomaganie Ratownictwa Pacjenta”, wytypowania 330 osób, które w pierwszej kolejności ze względu na ich stan zdrowia będą zaopatrzone w bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, oraz na innych działaniach, które można poznać tutaj.

 

W czerwcu 2018 roku w Legnicy odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”. Z przyjemnością informujemy Państwa o tym wydarzeniu, tym bardziej że z głównym organizatorem spotkania – Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy łączą nas partnerskie więzi, jak choćby podpisana umowa o Wspomaganiu Ratownictwa Pacjenta.

Organizatorzy zostali zaskoczeni ilością uczestników, na potrzeby spotkania trzeba było zmienić jego miejsce. Impreza trawała wiele godzin, a więcej o OFR możecie Państwo dowiedzieć się tutaj.

SPOTKANIE W SPRAWIE EWENTUALNEGO PILOTAŻU WRP W LEGNICY

Pisaliśmy już o spotkaniu w Legnicy nieco ponad miesiąc temu. O tym, że władze regionu poważnie podchodzą do projektu WRP przekonaliśmy się w czasie drugiego spotkania w dniu 11 maja 2018 roku. Tym razem, oprócz pana wiceprezydenta Legnicy Krzysztofa Duszkiewicza oraz dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Leszka Śliwaka w rozmowach uczestniczył również Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Legnicy   Jerzy Konopski, oraz kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Kazimierz Mierzwa.

Za wcześnie jeszcze jest, by informować Państwa o szczegółach. Nie podjęto na razie żadnych ustaleń co do pilotażu systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta na terenie Legnicy, gdyż musi się to odbyć zgodnie z procedurami. Na ich wypełnienie Fundacja Ludzie Jesieni ma czas do 25 maja 2018 roku. Po analizie dokumentów podjęte zostaną dalsze działania które mogą doprowadzić do pilotażu naszego systemu właśnie na terenie Legnicy.

Jerzy Piotrowicz

LEGNICKIE POGOTOWIE RATUNKOWE AMBASADOREM BRANSOLETEK WRP

Czy niepozorna opaska z chipem, noszona na ręce niczym zegarek, może stać się strażnikiem ludzkiego życia? To nie teoria rodem z filmów si-fi, lecz gadżet na miarę XXI wieku. W dodatku w zasięgu możliwości każdego z nas!

Legnickie pogotowie ratunkowe zostało ambasadorem programu Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta, którego pomysłodawcą jest Fundacja Ludzie Jesieni. Jako pierwsza jednostka ratownictwa w Polsce poleca swoim pacjentom, narażonym na nieprzewidywalne i nieuchronne sytuacje zagrożenia życia i zdrowia spowodowane chorobą, specjalne bransoletki na rękę.

– Naszym zadaniem oraz fundacji jest rozpropagowanie tej idei, by dotarła do jak największej grupy ludzi – mówi dyrektor pogotowia Andrzej Hap. – Bo jak nie będzie człowieka, który ją założy, pomysł umrze. Nas ta idea zaciekawiła, bo bransoletka to pomocny instrument w akcjach ratowniczych – dodaje szef legnickich ratowników.

Źródło: Lubin. Nasze miasto

Projekt WRP – Wspomagania Ratownictwa Pacjenta jest integralnym działaniem Fundacji Ludzie Jesieni. Realizowany odroku 2016 przechodził wiele metamorfoz. Z miesiąca na miesiąc stawał się coraz bardziej rozpoznawalny i funkcjonalny. Obecnie działamy w zachodniej połowie województwa dolnośląskiego. O samym projekcie, jego idei, działaniu i możliwościach dowiecie się Państwo ze specjalnej strony: http://wrp.info.pl

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające non profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP przeznaczane są wyłącznie na realizację ich celów statutowych. Aktywność OPP skupia się przede wszystkim na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku. Organizacje Pożytku Publicznego pomagają podopiecznym zmagającymi się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe. W swojej działalności skupiają ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na inicjatywy społecznie ważne.

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Podobnie jak powyższe – może nią być również spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Komentarze są wyłączone.