Jerzy Piotrowicz, Wiceprezes Fundacji

Szablon wizytówki