WRP w Sejmie RP

W dniu 15 stycznia 2019 roku, na zaproszenie Pani Poseł Elżbiety Stępień Fundacja Ludzie Jesieni miała okazję uczestniczyć w niezwykłym dla nas wydarzeniu: posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie pierwotnie zaplanowane w Sali Tadeusza Mazowieckiego przeniesiono jednak do sąsiedniej sali komisyjnej. Punktualnie o godzinie 19-tej zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dalej przewodnicząca Małgorzata Zawiercan powitała obecnych i oficjalnie rozpoczęła spotkanie, odczytując porządek obrad. Pierwsza część dotyczyła ogólnych spraw senioralnych oraz warunków życia grup seniorskich. Krótkie wystąpienie miał Poseł Michał Szczerba. Zadawano pytania obecnemu na sali wiceministrowi  zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu, na które wyczerpująco odpowiadał. Głównymi tematami były codzienne trudności seniorów, ceny leków, różnice cenowe leków w aptekach oraz budzące spore kontrowersje recepty elektroniczne i tak zwane s-recepty dla ludzi po 75. roku życia.

Druga, ponadgodzinna część posiedzenie prowadzona była pod hasłem „Uwarunkowania, funkcjonowania i finansowania teleopieki w Polsce”. Załączam kopię okólnika dostępnego dla uczestników.  Ponieważ ten temat był dla Fundacji Ludzie Jesieni niezwykle ważny i ciekawy, skorzystaliśmy z możliwości publicznego przedstawienia naszego systemu WRP. Była to wypowiedź, która doskonale wpisywała się w tematykę teleopieki i e-opieki, wskazująca na innowacyjność pomysłu i jego niezwykłą przydatność. Była to też jedyna wypowiedź w czasie tej konferencji, co do której prowadzący zadawali nam pytania bezpośrednio. Jedno z nich – „Czego FLJ od nas (rządu – przyp. JP) oczekuje” pozwoliło mi poprosić o możliwość szczegółowej prezentacji systemu na szczeblu ministerialnym, ze względu na taniość patentu i przede wszystkim uniwersalność. Po zakończeniu tej sesji zostaliśmy zaproszeni przez Panią Poseł Elżbietę Stępień do sejmowej restauracji na kawę. Te kuluarowe już rozmowy przekonały i Panią Urszulę Kielar i mnie, że Pani Poseł jest bardzo mocno zaangażowana w WRP. Po powrocie do domów mamy już gotowy plan dalszych działań. W najbliższym czasie kolejne wyjazdy – także do Warszawy i do Poznania. Będziemy Państwa informować.

Jerzy Piotrowicz

Trzylecie projektu WRP – warsztaty na podsumowanie

Nieco po godzinie 10.00, w Obornikach Śląskich przy ul. Zielonej 6* rozpoczęło się jedno z najważniejszych dla Fundacji Ludzie Jesieni  spotkań: „Warsztaty podsumowujące Wdrożenie Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP® na Dolnym Śląsku za 2018 rok”. Na samym początku, razem z panią prezeską FLJ Urszulą Kielar przywitaliśmy uczestników. Przyjechali do nas między innymi: pani Agnieszka Sokołowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych,  pan Krzysztof Janecki, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego  i Obronności   w Ministerstwie Zdrowia  w Warszawie, pan Krzysztof Skrzyniarz, Prezes Dolnośląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, pan Pawlus Jacek, Komendant Gminny  Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy, pan Chudzik Janusz, ekspert w Oddziale Ratownictwa Medycznego w  Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  we Wrocławiu, pani Joanna Bronowicka,  Dyrektorka Legnickiego Pogotowia Ratunkowego, pan Zbigniew Mlądzki, dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, pan Arkadiusz Kawka, zastępca dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, pan Antoni Zwiefka, reprezentujący Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i kierujący międzynarodowym projektem CareWell po stronie polskiej, pani Hamera Mirosława, Sekretarz Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, pan Andrzej Wiewióra, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej im. Świętej Jadwigi Śląskiej oraz niezwykli goście: pani Anna Morawiecka,  szefowa Fundacji Ludzka Sprawa, pan Tomasz Czarski, filantrop i mecenas Fundacji  Ludzie Jesieni, i pan Tomasz Sokołowski.

Swoje ciekawe i pełne poparcia dla systemu WRP® wypowiedzi mieli również inni uczestnicy. Bardzo interesująco i przekonująco wypowiadała się pani Agnieszka Sokołowska, wspominając początki współpracy i zaangażowania wrocławskiego Urzędu Marszałkowskiego w nasz projekt. Od samego początku Urząd Marszałkowski widząc nasze inicjatywy, włączające się w konkursy i programy rozpisywane na terenie Dolnego Śląska, w miarę spełniania przez nas warunków przydzielał nam środki na propagację WRP®. Pani Sokołowska wyraziła nadzieję, że pilotaż systemu, prowadzony obecnie na terenie dyspozytorni Legnica stanie się niebawem udziałem całego województwa.

Poszczególne wystąpienia przeplatane były dyskusjami, w których aktywnie uczestniczył pan Zbigniew Mlądzki, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Jego pytania                     i wątpliwości mocno i twórczo  podnosiły temperaturę spotkania. Na wszystkie te pytania odpowiadaliśmy na bieżąco, udzielali się również inni uczestnicy warsztatów.

Po południu swoją prezentację przedstawił pan Antoni Zwiefka. Międzynarodowy  Projekt CareWell którym się opiekuje, obecnie ma szansę wejść w drugą fazę badań. Pierwsza zakończyła się ogromnym europejskim zainteresowaniem, a użycie bransoletek NFC przewidziano także dla fazy drugiej, co zostało zauważone i docenione przez fachowców od całości CareWell’a.

Po pierwszych prezentacjach uczestników rozpoczęliśmy wspólnie z panią Urszulą Kielar spotkanie. Na „pierwszy ogień” poszedł częściowo animowany, krótki film o tym, jak działa bransoletka i System WRP®. Później nastąpiła prezentacja o roboczym tytule Istnienie, wykonana przez nas po raz pierwszy w Prezi – czyli freewareowym oknie mapy myśli. Dlaczego właśnie Istnienie? Wybrałem ten tytuł, by w dokładną, trzyletnią rocznicę powstania WRP® (15 grudnia 2015 roku) móc przybliżyć uczestnikom warsztatów całą drogę, jaką przeszliśmy od idei do wdrożenia. Nie będę zagłębiał się w analizowanie                                i przedstawianie szczegółów. Dość powiedzieć, że idąc na szczyt, czyli cały czas pod górę, mamy jeszcze trochę do zrobienia.

W następnej części warsztatów nastąpiły kapitalne prezentacje uczestników. Pani Joanna Bronowicka pokazała proces wdrażania projektu WRP® w Pogotowiu Ratunkowym Legnica. Opisała krótką ścieżkę od momentu zaciekawienia naszą  ideą, po działający System WRP®. Podkreśliła, że nie traktuje naszego pomysłu jako metody na leczenie pacjentów, ale jako rzeczywiste WSPOMAGANIE pracy ratowników. WRP® bowiem, jak mówiła, nie ma być utrudnieniem, dodatkowymi czynnościami czy „przeszkadzajką”. Na 100% zgłoszeń do krajowych dyspozytorni, statystycznie, wpływa od 80 do 90% przypadków określanych jako przypadki lekkie. Dopiero po ich analizie widać, że WRP® ma za zadanie wspomagać ratowników w szczególnych ciężkich przypadkach: kiedy pacjent jest nie kontaktowy, nieprzytomny, nie może sobie sam poradzić z problemem i wspomaga go osoba z ulicy bądź bliska. Dopiero wtedy kluczowe informacje o jego chorobach, lekach, uczuleniach, przebytych operacjach normalnie niedostępne dla zespołu PR, teraz stały się dostępne dla ratujących już w momencie zgłoszenia.

W czasie naszego spotkania głos jeszcze zabierali panowie Arkadiusz Kawka i Andrzej Wiewióra. Ten pierwszy, znający nasz projekt i popierający go od samego początku mówił o systemach ratowniczych w Czechach, w których uczestniczy w ramach Interreg. Czeska „Zachranka”, po pierwszych kłopotach 2 lata temu, obecnie bije rekordy popularności  u naszych południowych sąsiadów i jest wdrażana równolegle w Niemczech i Austrii. Oczywiście nie można Zachranki porównać do WRP®, to są dwa technicznie różne systemy, ale można postawić między nimi znak równości w kategorii ratowania zdrowia i życia, bo obie się do tego mogą przyczyniać i przyczyniają. – „To dobra praktyka” – mówił pan Kawka.

Z kolei pan Andrzej Wiewióra zapytał zgromadzonych wprost: Dlaczego WRP jeszcze nie funkcjonuje na całym Dolnym Śląsku i w Polsce? Jego zdaniem jako osoby która sama poważnie choruje, a także uczestniczy od początku w szkoleniach i pilotażach WRP®, system powinien być dawno wykorzystany, tym bardziej, że po stronie każdej  dyspozytorni PR nie wiąże się to z żadnymi kosztami, a koszty po stronie użytkownika są niewielkie i mogą być częściowo lub całkowicie poniesione przez samorządy.

Te i inne problemy zostały omówione i przedyskutowane w czasie warsztatów w gorący i entuzjastyczny sposób, by móc podjąć realne plany na nadchodzące miesiące. Szczególnie dziękujemy panu Krzysztofowi Janeckiemu, Dyrektorowi Departamentu Ratownictwa Medycznego  i Obronności   w Ministerstwie Zdrowia  w Warszawie, który by spędzić z nami kilka godzin przejechał kawał drogi. Pozaspotkaniowa dyskusja z panem Janeckim zaowocowała planem spotkania się już w Warszawie, na początku 2019 roku i dalszymi rozmowami które, być może, doprowadzą do konkretnych decyzji w sprawie przyszłości WRP®.

Nie sposób na koniec nie podziękować naszym wszystkim gościom za przybycie. Pani Anna Morawiecka, prezes  Fundacji Ludzka Sprawa ze szczególnym zainteresowanie słuchała co się dzieje w czasie spotkania. Jej późniejsze życzliwe spostrzeżenia bardzo nam pomogły. Całe spotkanie przebiegło w twórczej atmosferze, co  napawa nas nadzieją, że nasza droga pod górę niebawem dobiegnie końca.

 

Urszula Kielar i Jerzy Piotrowicz, 17.12.2018

 

 

*Podziękowania dla pana Mariusza Kowalczyka z restauracji Gospoda za wynajęcie sali i udostępnienie sprzętu konferencyjnego.

Fundacja przekazuje voucher na 15 czujek CO

Fundacja Ludzie Jesieni w ramach projektu ” Nie daj się czadowi”, współfinansowanego z środków finansowych Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dnia 09.11.2018 r. na VI Konferencji Naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wręczyła Joannie Bronowickiej, Wicedyrektorce Pogotowia Ratunkowego w Legnicy VOUCHER na 15 sztuk specjalistycznych detektorów czadu dla ratowników medycznych ratujących ludzkie zdrowie i życie na terenie Dolnego Ślaska. Podkreślamy, że są personalizowane – czyli osobiste – profesjonalne czujniki tego niebezpiecznego gazu. Projekt realizowany będzie w formie 2 warsztatów do końca 2018 r.

 

 

Partnerzy projektu to:

1.Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

2. Urząd Miasta Legnica

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

4. TVP3 Wrocław

5. Firma Arpapol Sp. z o.o. Wrocław

6. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wrocław

7. Firma Organique Wrocław

Podwójne warsztaty w Wiszni Małej

W dniach 16 i 18.10.2018 r. na terenie OKSIR ul. Szkolna 1 w Wiszni Małej Fundacja Ludzie Jesieni przeprowadziła dwa warsztaty edukacyjno-informacyjne  polegające  na wdrożeniu Programu Profilaktyki Ratowania Zdrowia i Życia Ludzkiego, związanego z zapobieganiem zatruciom niebezpiecznym tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem p. t.“ Nie daj się czadowi” współfinansowanego przez Gminę Wisznia Mała. Warsztaty dodatkowo były wspierane przez: Dyspozytornię Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Państwową Straż Pożarną z Trzebnicy, Ochotniczą Straż Pożarną  z Wiszni Małej, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia i  Firmę FireAngel z Katowic i  skierowane były w szczególności do osób mniej zamożnych,  z niepełnosprawnościami, ale także do ich rodzin. W trakcie realizacji moderator wraz z strażakami  i ratownikami medycznymi przekazali w sposób interaktywny i przystępny dla każdego, bardzo ważne informacje dotyczące postępowania przedmedycznego w zapobieganiu zaczadzeniom, a także na temat świadomego ale niezwykle groźnego uszczelniania mieszkań i używania odpowiednich materiałów do ogrzewania mieszkań i domów. Wszystkim uczestnikom warsztatów zostały rozdane wysokiej klasy czujniki czadu. Osobom potrzebującym wsparcia strażacy zamontują czujniki w ich domach.

WRP wkroczyło do Jawora

Fundacja Ludzie Jesieni dnia 15.10.2018 r w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze  przeprowadziła warsztaty edukacyjno – wdrożeniowy skierowane do mieszkańców Jawora i okolic, a także organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi  i z niepełnosprawnościami, przedstawicieli Rad Senioralnych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji pomocowych – m.in. MOPS, PCPR, Przychodni Zdrowia, Szpitala, Policji itp. Warsztaty współfinansowane były ze środków finansowych Gminy Jawor, a także wspierane przez: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia,  firmę Organique   z Wrocławia i firmę Silikonki z Piaseczna. Projekt realizowany jest w ramach zadania: Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej pt.  „System Wspomagania Ratownictwa Pacjenta-WRP®”. Realizacja projektu trwać będzie  do 29.12.2018 r.

Dyrektor Hap: to świetne narzędzie

LEGNICKIE POGOTOWIE RATUNKOWE AMBASADOREM BRANSOLETEK WRP

Czy niepozorna opaska z chipem, noszona na ręce niczym zegarek, może stać się strażnikiem ludzkiego życia? To nie teoria rodem z filmów si-fi, lecz gadżet na miarę XXI wieku. W dodatku w zasięgu możliwości każdego z nas!

Legnickie pogotowie ratunkowe zostało ambasadorem programu Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta, którego pomysłodawcą jest Fundacja Ludzie Jesieni. Jako pierwsza jednostka ratownictwa w Polsce poleca swoim pacjentom, narażonym na nieprzewidywalne i nieuchronne sytuacje zagrożenia życia i zdrowia spowodowane chorobą, specjalne bransoletki na rękę.

– Naszym zadaniem oraz fundacji jest rozpropagowanie tej idei, by dotarła do jak największej grupy ludzi – mówi dyrektor pogotowia Andrzej Hap. – Bo jak nie będzie człowieka, który ją założy, pomysł umrze. Nas ta idea zaciekawiła, bo bransoletka to pomocny instrument w akcjach ratowniczych – dodaje szef legnickich ratowników.

Źródło: Lubin. Nasze miasto

Maj 2018 roku

SPOTKANIE W SPRAWIE EWENTUALNEGO PILOTAŻU WRP W LEGNICY

Pisaliśmy już o spotkaniu w Legnicy nieco ponad miesiąc temu. O tym, że władze regionu poważnie podchodzą do projektu WRP przekonaliśmy się w czasie drugiego spotkania w dniu 11 maja 2018 roku. Tym razem, oprócz pana wiceprezydenta Legnicy Krzysztofa Duszkiewicza oraz dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Leszka Śliwaka w rozmowach uczestniczył również Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Legnicy   Jerzy Konopski, oraz kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Kazimierz Mierzwa.

Za wcześnie jeszcze jest, by informować Państwa o szczegółach. Nie podjęto na razie żadnych ustaleń co do pilotażu systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta na terenie Legnicy, gdyż musi się to odbyć zgodnie z procedurami. Na ich wypełnienie Fundacja Ludzie Jesieni ma czas do 25 maja 2018 roku. Po analizie dokumentów podjęte zostaną dalsze działania które mogą doprowadzić do pilotażu naszego systemu właśnie na terenie Legnicy.

Jerzy Piotrowicz

Forum Ratownicy Ratownikom

W czerwcu 2018 roku w Legnicy odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”. Z przyjemnością informujemy Państwa o tym wydarzeniu, tym bardziej że z głównym organizatorem spotkania – Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy łączą nas partnerskie więzi, jak choćby podpisana umowa o Wspomaganiu Ratownictwa Pacjenta.

Organizatorzy zostali zaskoczeni ilością uczestników, na potrzeby spotkania trzeba było zmienić jego miejsce. Impreza trawała wiele godzin, a więcej o OFR możecie Państwo dowiedzieć się tutaj.

Seniorzy mile widziani

Informujemy, że zadanie Fundacji Ludzie Jesieni p.t. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym poprzez wdrożenie systemu informacyjnego wspomagania ratownictwa medycznego”  będzie realizowane na terenie Miasta Legnicy i okolic w terminie od 01.10.2018 r. do 15.12.2018 r. polegać będzie między innymi na kampanii edukacyjno-wdrożeniowej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego pod nazwą „Poczuj się bezpieczniej z bransoletkami WRPWspomaganie Ratownictwa Pacjenta”, wytypowania 330 osób, które w pierwszej kolejności ze względu na ich stan zdrowia będą zaopatrzone w bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, oraz na innych działaniach, które można poznać tutaj.

Dotacja 12.000 złotych

Szanowni Państwo. Z prawdziwą przyjemnością informuję, że Uchwałą nr. 5947/V/18 z dnia 11 września, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2018 z zakresu doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa realizowane przez organizacje pozarządowe przyznał Fundacji Ludzie Jesieni dofinansowanie w wysokości 12.000 zł na projekt w w/w tematyce. Tym samym, po ustaleniu terminów, zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie razem z naszą Fundacją i Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Uchwała i wypis.