„Go Johny, go!”, czyli naprzód Janie, naprzód!

Baba na budowie_1_AJeżeli chcesz coś zdziałać, najpierw zacznij marzyć. A potem przekuj te marzenia w rzeczywistość. Stwórz plan działań, określ ramy czasowe i zaangażuj członków zespołu do pracy. Przydziel im zadania. Określ terminy wykonania tych zadań. Rozliczaj. I nie patrz się wstecz. Przeszłości nie zmienisz. Ale masz wpływ na teraźniejszość, na przyszłość. Buduj i nadzoruj. Kontroluj. Tylko wtedy się uda.

25 września 2015 roku spotkaliśmy się z panią Urszulą Kielar na kolejnym roboczym posiedzeniu Zarządu Fundacji. Celem było „narysowanie” planu postępowania na bieżący rok, planu zgrubnego, który można określić jednym terminem: pozyskanie środków na wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego modernizacji istniejącego budynku i uzyskanie pozwolenia na budowę. Oboje, jako członkowie zarządu omówiliśmy bieżącą sytuację. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na fakt, że obecnie zarówno statut Fundacji jak i niektóre dyrektywy są w zmianie. Generalnie chodzi o inną nazwę Fundacji, a w ślad za tym inne jej dane rozpoznawcze, a także o powołanie na stanowisko wiceprezesa mojej skromnej osoby –  Jerzego Piotrowicza.

W czasie spotkania przyjęliśmy jako obraz działań na najbliższe tygodnie tak zwaną listę „to-do” – czyli „do zrobienia”. W aż 19 punktach określiliśmy i podzieliliśmy pomiędzy siebie zadania, które uważamy za priorytetowe w działaniu Fundacji. Wymienię tu tylko kilka:

·        Biznes plan – do końca października 2015

·        Przygotowanie i opracowanie listów intencyjnych dla środowisk ewentualnych darczyńców prywatnych i instytucjonalnych

·        Jak najszybsze plany zarejestrowania Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego (co zaowocuje zgłoszeniem do systemu tzw. nawiązek sądowych)

·        Opisanie i zdefiniowanie list korzyści dla Darczyńców

·        Pomysły na pozyskiwanie funduszy z działalności charytatywnej – propagowanie 1% KRS, koncerty, imprezy w lokalnym środowisku

To dopiero początek działań Fundacji. Niebawem spotkania z „bratnimi duszami” z okolicy, rozmowy z lokalnymi władzami, poszukiwania i typowania partnerów. Fundacja jest nie tylko organizacją non-profit, jest także organizacją wszelkiej pomocy dla osób jej potrzebujących.

Napisz do nas. Zgłoś chęć działania. Poszukujemy wolontariuszy i ludzi z pasją. Z pasją działania.

Jerzy Piotrowicz

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.