VI Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Wilczynie

W pierwszy kalendarzowy dzień zimy, 21 grudnia 2016 roku, w Wilczyńskiej świetlicy, odbyło się już VI Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych – „Aktywne i świadome organizacje pozarządowe kreatorem nowoczesnego społeczeństwa”.

Z piętnastominutowym opóźnieniem burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa rozpoczął spotkanie, na którym pojawili się przedstawiciele NGO’sów z powiatu trzebnickiego. Podkreślił wielokrotnie rolę stowarzyszeń i fundacji w kształtowaniu życia publicznego oraz gospodarczego każdej gminy i powiedział, wyrażając zdanie obecnych na sali reprezentantów innych gmin, że „bez Was normalne funkcjonowanie samorządów byłoby niemożliwe”.

Około godziny 10.40 rozpoczęło się przedstawianie przez pełnomocników gmin ds. współpracy z NGO sprawozdań z ich działalności za bieżący rok. Rozpoczęła imponująco gmina Żmigród. O ile z reguły wstrzymuję się od komentarzy, jako dziennikarz z wykształcenia i praktyki powiem, że pokaz był profesjonalny, multimedialny i przygotowany wysokim staraniem. Żmigrodzianie postawili wysoką poprzeczkę  następującym po nich prezentacjom: z Trzebnicy, Zawoni, Prusic, Wiszni Małej i Obornik Śląskich. Jeśli chodzi o te ostanie, mieliśmy okazję, by w kilka minut powiedzieć o działaniach naszej Fundacji Ludzie Jesieni i o projekcie WRP, co skwapliwie wykorzystałem.

Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy prelekcji, w których przedstawiciele UMWD mówili między innymi o korzyściach płynących z przynależności do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przedstawili PROW na lata 2014-2020 wraz z innymi dotacjami z WOW, oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez NGO.

VI Forum zakończyło się już po godzinie 15-tejwykładem „Marketing i PR – budowanie wizerunku, marki w realu i w sieci” oraz warsztatami rękodzielniczymi.

 

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.