WRP w Sejmie RP

W dniu 15 stycznia 2019 roku, na zaproszenie Pani Poseł Elżbiety Stępień Fundacja Ludzie Jesieni miała okazję uczestniczyć w niezwykłym dla nas wydarzeniu: posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie pierwotnie zaplanowane w Sali Tadeusza Mazowieckiego przeniesiono jednak do sąsiedniej sali komisyjnej. Punktualnie o godzinie 19-tej zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dalej przewodnicząca Małgorzata Zawiercan powitała obecnych i oficjalnie rozpoczęła spotkanie, odczytując porządek obrad. Pierwsza część dotyczyła ogólnych spraw senioralnych oraz warunków życia grup seniorskich. Krótkie wystąpienie miał Poseł Michał Szczerba. Zadawano pytania obecnemu na sali wiceministrowi  zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu, na które wyczerpująco odpowiadał. Głównymi tematami były codzienne trudności seniorów, ceny leków, różnice cenowe leków w aptekach oraz budzące spore kontrowersje recepty elektroniczne i tak zwane s-recepty dla ludzi po 75. roku życia.

Druga, ponadgodzinna część posiedzenie prowadzona była pod hasłem „Uwarunkowania, funkcjonowania i finansowania teleopieki w Polsce”. Załączam kopię okólnika dostępnego dla uczestników.  Ponieważ ten temat był dla Fundacji Ludzie Jesieni niezwykle ważny i ciekawy, skorzystaliśmy z możliwości publicznego przedstawienia naszego systemu WRP. Była to wypowiedź, która doskonale wpisywała się w tematykę teleopieki i e-opieki, wskazująca na innowacyjność pomysłu i jego niezwykłą przydatność. Była to też jedyna wypowiedź w czasie tej konferencji, co do której prowadzący zadawali nam pytania bezpośrednio. Jedno z nich – „Czego FLJ od nas (rządu – przyp. JP) oczekuje” pozwoliło mi poprosić o możliwość szczegółowej prezentacji systemu na szczeblu ministerialnym, ze względu na taniość patentu i przede wszystkim uniwersalność. Po zakończeniu tej sesji zostaliśmy zaproszeni przez Panią Poseł Elżbietę Stępień do sejmowej restauracji na kawę. Te kuluarowe już rozmowy przekonały i Panią Urszulę Kielar i mnie, że Pani Poseł jest bardzo mocno zaangażowana w WRP. Po powrocie do domów mamy już gotowy plan dalszych działań. W najbliższym czasie kolejne wyjazdy – także do Warszawy i do Poznania. Będziemy Państwa informować.

Jerzy Piotrowicz

Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.