Strona główna

Nowe wiadomości o działaniach Fundacji Ludzie Jesieni poniżej

Przekaż 1% naszej organizacji

Dnia 30.11.2020 r. odbył się drugi warsztat (webinarium) edukacyjno-wdrożeniowy w ramach realizowanego projektu p.t. Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta-WRP® współfinansowanego przez Gminę Lubawka. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciel Rady Gminy Lubawka: pan Marek Szota, Kierownik Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Paweł Halik, pani doktor Marta Lew Ciułkowicz Akademia Medyczna we Wrocławiu, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się osobami w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami m.in. pan Janusz Jarosz Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Kamiennej Górze, Andrzej Wiewióra przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego a także Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej im Św. Jadwigi Śląskiej, pan Piotr Maik, przedstawiciele instytucji pomocowych jak Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w osobie : pani Anita Szawioła, która w ramach projektu w Lubawce będzie osobą do kontaktu. W trakcie spotkania Prezes Fundacji Ludzie Jesieni Urszula Kielar kolejno opisała wszystkie procedury jakie trzeba spełnić aby przystąpić do projektu WRP, a także odpowiedziała na zadawane pytania. Spotkanie, mimo trudności technicznych zakończyło się omówieniem wszystkich ważnych aspektów realizowanego projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane projektem mogą uzyskać wszelkie informacje w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce – pani Anita Szawioła tel. 75 741 18 00, lub Fundacja Ludzie Jesieni- pani Urszula Kielar tel. 695 550 710.

Dnia 16.11.2020 r. odbył się pierwszy z warsztatów (webinarium) edukacyjno-wdrożeniowych w ramach realizowanego projektu p.t. Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta-WRP® współfinansowanego przez Gminę Lubawka. Uczestnicy spotkania na platformie ZOOM to : Burmistrz Lubawki Ewa Kocemba, Kierownik Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Paweł Halik, Lekarz Jolanta Dyszewska-Kowalczyk z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce i pielęgniarka Anna Kuk, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się osobami w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami m.in. Janusz Jarosz Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Kamiennej Górze, przedstawiciele instytucji pomocowych jak Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pani Anita Szawioła, która w ramach projektu w Lubawce będzie osobą do kontaktu. W trakcie prezentacji przedstawiciel Fundacji Ludzie Jesieni Urszula Kielar przybliżyła projekt WRP i przedstawiła jego zalety, a także odpowiedziała na nurtujące pytania uczestników. Spotkanie, które skupiło wokół siebie osoby merytoryczne i mocno zainteresowane wsparciem osób starszych i z niepełnosprawnościami odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Następne warsztaty odbędą się 30.11.2020 r. o godzinie 10.00 na Platformie ZOOM . Wszystkie osoby zainteresowane projektem i warsztatami mogą uzyskać kontakt w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce – pani Anita Szawioła tel. 75 741 18 00, lub Fundacja Ludzie Jesieni- Urszula Kielar tel. 695 550 710. 

WSPOMAGANIE RATOWNICTWA PACJENTA – WRP® w LUBAWCE.
Miło nam poinformować, że realizacja zadania publicznego pod nazwą: Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta-WRP® współfinansowane z środków budżetu Gminy Lubawka, będzie realizowane przy współpracy Pogotowia Ratunkowego w Legnicy a także MOPS Lubawka w terminie od 03.11.2020 r. do 31.12.2020 r. i polegać będzie na: kampanii edukacyjno- informacyjnej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego, która podniesie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku senioralnym i z różnymi niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę Lubawka.
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa reprezentantów organizacji pozarządowych zajmujących się osobami w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami, przedstawiciele instytucji pomocowych, Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku itp. a także osoby starsze, a także z niepełnosprawnościami, oraz opiekunów faktycznych, lub pośrednich.
Dwa warsztaty w formie webinarium odbędą się:
16.11.2020 r od 10.00 do 11.00 i 30.11.2020 r. od 10.00 do 11.00 na Platformie ZOOM.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 695 550 710, lub u.kielar@flje.pl

Zaczerpnięte ze strony http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/914-projekt-cognisance

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy, międzynarodowy projekt realizowany z udziałem badaczy związanych z Katedrą Psychiatrii we Wrocławiu – COGNISANCE (COdesiGning demeNtia dIagnoSis ANd post-diagnostic CarE). 

W obliczu starzejącej się populacji, niedoboru kadr medycznych, a także wszechogarniającego chaosu informacyjnego oraz mnogości funkcjonujących wytycznych, zapewnienie optymalnej opieki i wparcia osobom żyjącym z otępieniem stanowi prawdziwe wyzwanie. 

Pracownicy ochrony zdrowia, pełni obaw, wątpliwości, zniechęceni brakiem ustrukturyzowanego algorytmu i konkretnych wskazówek dotyczących postępowania, nie są w stanie zapewnić ciągłości opieki osobie, której postawiono rozpoznanie otępienia. Luki systemowe potęgowane dodatkowo przez negatywny kod kulturowy samego procesu diagnostycznego, stygmatyzację, konieczność przewartościowania dotychczasowego życia, często skutkują kryzysem całego systemu rodzinnego. Należy dołożyć szczególnej troski, aby ciężar choroby, nawet przewlekłej i progresywnej, nie odzwierciedlał się w całkowitej rezygnacji z pełnionych ról czy utracie nadziei. Otępienie jest bowiem chorobą, z którą można funkcjonować, należy jednak wiedzieć, na jakich zasadach.

Naukowcy z Australii, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski zjednoczeni w projekcie COGNISANCE, podczas kolejnych jego etapów zrealizują poszczególne cele, takie jak:

  • Analiza procesu stawiania diagnozy oraz organizacji systemu wsparcia postdiagnostycznego osób żyjących otępieniem, ich rodzin oraz zaangażowanych pracowników ochrony zdrowia w każdym z państw partnerskich, a także identyfikacja barier i czynników promujących optymalny przebieg tych procesów z uwzględnieniem aktualnych doświadczeń

  • Opracowanie, możliwych do międzynarodowej adaptacji, zestawów narzędzi wspierających wdrażanie standardów postępowania kierowanych do osób z grupy ryzyka i pracowników ochrony zdrowia

  • Zaprojektowanie oraz realizacja na terenie wybranych obszarów państw partnerskich kampanii ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw bazując na zebranych wcześniej danych, a także ewaluacja przeprowadzonych działań

  • Opracowanie uniwersalnego podręcznika wdrożeniowego umożliwiającego realizację podobnych projektów w innych krajach

Planowanymi rezultatami działań będzie poprawa jakości i skuteczności rozpoznawania zespołu otępiennego, optymalizacja opieki oraz wsparcia adresowanego do osób żyjących z demencją i ich opiekunów, a także zwiększenie kompetencji pracowników ochrony zdrowia.

Polskiej grupie roboczej przewodzą prof. dr hab. Joanna Rymaszewska oraz dr n. med. Dorota Szcześniak. Należą do niej również mgr Marta Duda-Sikuła, lek. Marta Ciułkowicz i mgr Maria Maćkowiak

Fundacja Ludzie Jesieni czuje się zaszczycona mogąc brać udział w tak ważnym i potrzebnym projekcie.

Przekaż 1% naszej organizacji

Dnia 17.12.2019 r w Urzędzie Miasta Legnica odbyła się Konferencja Podsumowująca projekt p.t. „Bezpieczny Ratownik Medyczny na Dolnym Śląsku”. Współfinansowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a także wspierana przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Urząd Miasta Legnica i Firmę Pacon z Golędzinowa. Poważny temat, wysokiej klasy prelegenci-specjaliści i bardzo ważni uczestnicy: dyspozytorzy, pielęgniarki, policja, straż i ratownicy medyczni. To głównie do nich, funkcjonariuszy publicznych, skierowany był projekt. Przyznane ratownikom medycznym punkty edukacyjne za uczestnictwo cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wyciągnięte wnioski z podsumowania to: potrzeba częstszych spotkań i ściślejszej komunikacji pomiędzy jednostkami i służbami związanymi z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, a także cykliczne warsztaty z psychologami i trenerami tak, aby służby dedykowane do zadań ratowniczych, same mogły czuć się bezpieczniej idąc nam na ratunek.

Konferencja ” Bezpieczny Ratownik Medyczny na Dolnym Śląsku”, już 17.12.2019 r. w Urzędzie Miasta Legnica!

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, realizowany w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, a także doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.


Serdecznie zapraszamy szczególnie ratowników medycznych, którzy Decyzją Wojewódzkiego Konsultanta Medycyny Ratunkowej dr n. med. Janusza Sokołowskiego w ramach konferencji, otrzymają 5 pkt. edukacyjnych.

Dnia 23.11.2019 r. były realizowane warsztaty asertywności i nauki obrony koniecznej dla ratowników medycznych z terenu Dolnego Śląska. Prowadzili je trenerzy samoobrony z zawodowym mistrzem świata w kick-boxingu Leszkiem Kołtunem. Realizacja odbyła się w 2 podgrupach, dla większego komfortu nauki uczestników. Projekt p. t. ,, Bezpieczny Ratownik Medyczny na Dolnym Śląsku,, współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a także wspierany przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Państwową Straż Pożarną w Legnicy, Urząd Miasta Legnica i Firmę Pacon z Golędzinowa.

Dnia 18.11.2019 r. w Legnicy, odbyły się warsztaty psychologów z ratownikami medycznymi. Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pod nazwą ,,Bezpieczny Ratownik Medyczny na Dolnym Śląsku ,, Dodatkowe wsparcie w realizacji otrzymaliśmy od: Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Urzędu Miasta w Legnicy i Firmy Pacon z Golędzinowa.

Fundacja Ludzie jesieni ma zaszczyt poinformować, że do projektu „Bezpieczny Ratownik Medyczny na Dolnym Śląsku„ pozyskała wspaniałych realizatorów, którzy są gwarantem realizacji na wysokim poziomie zadania współfinansowanego z budżet Zarządu Województwa Dolnośląskiego (z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w doskonaleniu umiejętności w obszarze reagowania za zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa).
Na współpracę zgodzili się: panie Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka z flowszkolenia, a także pan Leszek Kołtun m. in. zawodowy mistrz świata federacji WKN w formule Low-Kick, a także Prorektor Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Jego obecność w ogromnym stopniu podniesie rangę naszego zadania!

Szanowni Państwo. Naszym zdaniem dzień 7 listopada 2019 roku był bardzo udany. Ostatnie warsztaty p.t. „Nie daj się czadowi” zrealizowane w ramach zadania publicznego w obszarze podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z zatrucia tlenkiem węgla współfinansowane przez Gminę Legnica, uświadomiły nam, że wiele osób nie tylko w Legnicy, ale też w całym kraju, nadal mają małą wiedzę o „cichym zabójcy” jakim jest tlenek węgla, popularnie nazywany „czadem”.
Będziemy nadal niestrudzenie razem z Państwową Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym szerzyć edukację w tej dziedzinie i walczyć o zdrowie i życie każdego człowieka, który dzięki takim realizacjom podniesie poziom swojej wiedzy i dzięki przekazanym czujnikom czadu, zadba o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
Szczególne podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Legnicy, Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i pana Łukasza Piaskowskiego z Wrocławia, którym mocno leży na sercu bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Dnia 08.10.2018 r. o godzinie 13.00 w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2 w Legnicy odbyły się I warsztaty edukacyjno-informacyjne p. t. „Nie daj się czadowi”.

W trakcie warsztatów moderator, wraz ze strażakiem i ratownikiem medycznym, przekazali w sposób interaktywny i przystępny dla uczestników bardzo ważne informacje. Dotyczyły one postępowania przedmedycznego w zapobieganiu zaczadzeniom i na temat świadomego używania odpowiednich materiałów do ogrzewania mieszkań i domów zimą.  Każdego roku szczególnie w okresie jesienno-zimowym ogień i czad pochłaniają za sobą nie tylko cały dobytek, ale też  i wiele istnień ludzkich. Dzięki projektowi profilaktyki edukacyjnej „ Nie daj się czadowi” zostanie podniesiona świadomość mieszkańców Legnicy i okolic, a także zwiększone poczucie ich bezpieczeństwa dodatkowo poprzez rozlosowanie wśród uczestników warsztatów profesjonalnych czujników czadu, które będą mogli zamontować u siebie w domach.

Na II warsztat , zapraszamy dnia 07.11.2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Legnica pl. Słowiański 8.

Warsztaty współfinansowane są z budżetu Gminy Legnica i przez pana Łukasza Piaskowskiego z Wrocławia a także wspierane przez ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, którzy stoją codziennie na straży chroniąc nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie .

Dnia 23.09.2019 r. dzięki życzliwości pani dyrektor Wioletty Gogolewskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze odbyły się II warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta – WRP® . Projekt ten jest współfinansowany z środków budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wspierany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Miasta Kamienna Góra pana Janusza Jarosza, a także pana Łukasza Piaskowskiego z Wrocławia. Realizacja projektu trwa, a chętnych do uczestniczenia w WRP® i otrzymania bransoletki zapraszamy do kontaktu z w/w panem Januszem Jaroszem, panem Arkadiuszem Jaraczem Inspektorem ds. kulturalnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, lub Fundacją Ludzie Jesieni.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Wspierany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Miasta Kamienna Góra
pana Janusza Jarosza a także przez Łukasza Piaskowskiego.

W dniu 16.09.2019 r w Kamiennej Górze w Sali Witrażowej Ratusza odbyły się warsztaty dedukacyjno- wdrożeniowe Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta- WRP współfinansowane ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wspierany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Miasta Kamienna Góra pana Janusza Jarosza a także przez pana Łukasza Piaskowskiego z Wrocławia. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Gmina współfinansowała na początek 150 sztuk bransoletek, które będą sukcesywnie przekazywane chętnym uczestnikom projektu. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez osobę zainteresowaną a także lekarza pierwszego kontaktu i przekazanie go do Urzędu panu Arkadiuszowi Jaraczowi,  inspektorowi ds. kulturalnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, lub panu Januszowi Jaroszowi, Rzecznikowi Osób Niepełnosprawnych Miasta Kamienna Góra.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Wspierany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Miasta Kamienna Góra
pana Janusza Jarosza a także przez Łukasza Piaskowskiego.

Nadchodzą dwa wydarzenia dotyczące Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP w Kamiennej Górze.

16 września o godzinie 16.30 w Ratuszu przy placu Grunwaldzkim 1 odbędzie się pierwsza prelekcja i pokaz działania naszego autorskiego i nowatorskiego systemu. Drugi pokaz 23 września o godzinie 16.30 w Zespole Szkół Specjalnych ul St. Staszica 11.

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Wspierany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Miasta Kamienna Góra
pana Janusza Jarosza a także przez Łukasza Piaskowskiego.

Fundacja Ludzie Jesieni w 2019 r. pozyskała dwie dotacje celowe ogłoszone w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych.

1. W konkursie ogłoszonym przez prezydenta Miasta Legnica w zadaniu I. Ochrona i promocja zdrowia p.t. Nie daj się czadowi.

 

 

Wszystkie projekty będą realizowane do końca 2019 r.

2. W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra w zadaniu 4. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905).1) Wspomaganie i rozwój systemu ratownictwa medycznego dla mieszkańców Kamiennej Góry p. t. System Wspomagania Ratownictwa Pacjenta -WRP.

Zachęcamy do skorzystania z rozliczenia się za rok 2018 wraz z nami: Fundacją Ludzie Jesieni i PITax.pl Dzięki temu wspomożesz nas 1% ze swojego podatku. Niezwykle potrzebujemy tej pomocy. Nie my jako FLJ, tylko to, co robimy by wspomagać najbardziej potrzebujących…

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
!%
Czekamy na Twój gest!

Ważne projektowo

Detektory czadu, współfinansowane dzięki wsparciu Cezarego Przybylskiego – marszałka województwa dolnośląskiego – i Fundacji Ludzie Jesieni już ratują zdrowie i życie mieszkańców Dolnego Ślaska. Więcej w tym materiale.

Już 22 i 23 stycznia 2013 roku Fundacja Ludzie Jesieni będzie w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie i w UM w Poznaniu. To efekty naszej pracy promującej system WRP nie tylko na Dolnym Śląsku. Niebawem podamy więcej faktów.

FLJ realizuje swoje zadania z coraz większym rozmachem

W dniu 15 stycznia 2019 roku, na zaproszenie Pani Poseł Elżbiety Stępień Fundacja Ludzie Jesieni miała okazję uczestniczyć w niezwykłym dla nas wydarzeniu: posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie pierwotnie zaplanowane w sali Tadeusza Mazowieckiego przeniesiono jednak do innej sali komisyjnej.  Punktualnie o godzinie 19-tej zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dalej przewodnicząca Małgorzata Zawiercan powitała zebranych i oficjalnie rozpoczęła spotkanie, odczytując porządek obrad. Pierwsza część dotyczyła ogólnych spraw senioralnych oraz warunków życia grup seniorskich. Zadawano pytania obecnemu na sali wiceministrowi  zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu, na które wyczerpująco odpowiadał. Głównymi tematami były codzienne trudności seniorów, ceny leków, różnice cenowe leków w aptekach oraz budzące spore kontrowersje recepty elektroniczne i tak zwane s-recepty dla ludzi po 75. roku życia. Czytaj dalej

Zadbaj koniecznie o swoje bezpieczeństwo!

Fundacja Ludzie Jesieni pozyskała dotację na realizację zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania:    w ramach realizacji ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Opaska medyczna dla seniorów. p.t. „ Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta -WRP® ”. Termin realizacji do 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Trzylecie programu WRP – warsztaty w  Obornikach Śl. 15 grudnia 2018 roku, nieco po godzinie 10.00, w Obornikach Śląskich przy ul. Zielonej 6* rozpoczęło się jedno z najważniejszych dla Fundacji Ludzie Jesieni  spotkań: „Warsztaty podsumowujące Wdrożenie Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP® na Dolnym Śląsku za 2018 rok”. Zapraszam Państwa serdecznie do naszej relacji z tego niewątpliwie najważniejszego wydarzenia roku 2018 w życiu Fundacji Ludzie Jesieni.

Wielki sukces legnickich warsztatów „Nie daj się czadowi”.

30 listopada 2018 roku, o czym już informowaliśmy, odbyły się zorganizowane przez FLJ warsztaty dla profesjonalistów. W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele drugiej na Dolnym Śląsku Dyspozytorni PR w Legnicy oraz strażacy z tego właśnie obszaru. Warsztaty obfitowały w ciekawe treści, wymianę doświadczeń pomiędzy stojącymi za naszym bezpieczeństwem funkcjonariuszami pogotowia i straży. A na koniec – najmilsza z części – przekazanie na ręce pani dyrektor Joanny Bronowickiej 15-tu profesjonalnych czujek CO dla ratowników medycznych. W sumie tego dnia PR Legnica wzbogaciło się aż o 23 drogie, mogące uratować życie urządzenia. Foto obok ->

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy w otwartym konkursie Doskonalenie umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowane przez organizacje pozarządowe dotację celową na realizację projektu p.t. Nie daj się czadowi w II etapach. Zapraszamy – etap I, Konferencja edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Legnicy i okolic odbyła się dnia 23.11.2018 r. od 10.00-12.00 w Urzędzie Miasta Legnica plac Słowiański 8 (Sala Obrad Rady Miejskiej nr 226), a etap II – Wspólne szkolenie edukacyjne dla ratowników medycznych i strażaków odbędzie się dnia 30.11.2018 r. 10.00-12.00 w budynku Pogotowia Ratunkowego w Legnicy ul. Dworcowa 7.

Konferencja 23/30.11.2018 Legnica

Podstawowym zamierzeniem projektu „Nie daj się czadowi” jest edukowanie ludzi na terenie Legnicy i okolic w zapobieganiu zaczadzeniom przez cichego zabójce jakim jest tlenek węgla, a także zachęcanie ich do posiadania w domach podstawowych czujników czadu, które nie jednokrotnie mogą uratować im życie. Uczestnicy Konferencji edukacyjno- informacyjnej „Nie daj się czadowi” dodatkowo, w ramach prezentacji, zostaną obdarowani poprzez losowanie w certyfikowane podstawowe czujniki czadu, które zostaną zamontowane w ich mieszkaniach.W ramach projektu odbędą się też wspólne warsztaty edukacyjne dla ratowników medycznych i strażaków. Zwieńczeniem projektu ’ Nie daj się czadowi” będzie przekazanie dla 15 karetek Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 15 sztuk personalnych detektorów czadu, które umożliwią ratownikom bezpieczniejszą pracę w trakcie ratowania zdrowia i życia ludzkiego na terenie Dolnego Śląska.

Partnerzy projektu to : 1.Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, 2. Urząd Miasta Legnica, 3.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, 4. TVP3 Wrocław, 5. Firma Arpapol Sp. z o.o. Wrocław, 6. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wrocław , 7. Firma Organique Wrocław.

WRP wkroczyło do Jawora. Dnia 15.10.2018 r., w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze  przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjno – wdrożeniowe skierowane do  (…)

 

W dniach 16 i 18.10.2018 r. na terenie OKSIR ul. Szkolna 1 w Wiszni Małej Fundacja Ludzie Jesieni przeprowadziła dwa warsztaty edukacyjno-informacyjne  polegające  na wdrożeniu (…)

 

FLJ w ramach projektu ” Nie daj się czadowi”, współfinansowanego z środków finansowych Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dnia 09.11.2018 r. na VI Konferencji   (czytaj dalej)

Burmistrz Miasta Jawora wraz z Fundacją Ludzie Jesieni zapraszają Państwa na warsztaty edukacyjno – wdrożeniowe współfinansowane przez Gminę Jawor pod nazwą: „System  Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta  – WRP”.

Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w konkursie Aktywni na 100%. Został on zorganizowany z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Cel: wyróżnienie 100 lokalnych organizacji z Dolnego Śląska.W tym FLJ 🙂

Projekt WRP w Legnicy, pierwszym w Polsce mieście które zdecydowało się na jego wprowadzenie, jest współfinansowany ze środków finansowych Gminy Legnica. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2018 przyznał Fundacji Ludzie Jesieni dofinansowanie w wysokości 12.000 zł.

Bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, otrzymają seniorzy. Szczegóły  można poznać tutaj

W czerwcu 2018 roku w Legnicy odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”. Organizatorzy zostali zaskoczeni ilością uczestników. Więcej– tutaj.

Pisaliśmy już o spotkaniu w Legnicy nieco ponad miesiąc temu. O tym, że władze regionu poważnie podchodzą do projektu WRP przekonaliśmy się w czasie drugiego spotkania w dniu 11 maja 2018 roku. Na  wypełnienie niezbędnej dokumentacji Fundacja Ludzie Jesieni ma czas do 25 maja 2018 roku.

Naszym zadaniem  jest rozpropagowanie tej idei, by dotarła do jak największej grupy ludzi – mówi dyrektor Andrzej Hap. Nas ta idea zaciekawiła, to świetne narzędzie

Przystąpienie do WRP nie musi być i nie jest drogie. Oczywiście nie uda się zrobić tego jednym pstryknięciem palca. Ale jeśli poważnie myślisz o poczuciu swojego bezpieczeństwa, przyłącz się.

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające non profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP przeznaczane są wyłącznie na realizację ich celów statutowych. Aktywność OPP skupia się przede wszystkim na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku. Organizacje Pożytku Publicznego pomagają podopiecznym zmagającymi się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe. W swojej działalności skupiają ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na inicjatywy społecznie ważne.

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Podobnie jak powyższe – może nią być również spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Możliwość komentowania została wyłączona.