Przystąpienie do WRP

W  2017 roku nastąpiła inauguracja wdrożenia Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta -WRP® . W chwili obecnej przyjmujemy coraz więcej chętnych do WRP® z obszaru działania Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (zachodnia część woj. dolnośląskiego), jak Gmina Lenica, Gmina Jawor, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka. Chcąc przystąpić do WRP® postępuj według poniższych punktów:

  • 1.Pocztą mailową (u.kielar@flje.pl) lub za pomocą urzędów  miast i gmin prowadzących z nami projekt, lub  listem poleconym na adres Fundacja Ludzie Jesieni, Siemianice ul. Stawowa 5, 55-120 Oborniki Śląskie, przekaż wypełniony Formularz Przystąpienia do WRP Formularz Zgłoszeniowy przystąpienia do Systemu WRP ®  zgodnie z zamieszczonym w nim opisem. Podane przez Ciebie podstawowe dane będą umieszczone w pamięci Twojej opaski ( widocznej na zdjęciu): Nazwisko, imię, miejscowość zamieszkania, Nr ID, imię opiekuna i jego nr telefonu komórkowego wraz z zdefiniowanym sms.
  • Pozostałe szczegółowe dane medyczne będą widoczne tylko w Bazie Danych dostępnej wyłącznie dla dedykowanych  służb, z którymi mamy podpisaną  stosowną umowę. Dane są przetwarzane zgodnie z RODO i chronione poprzez protokół SSL/HTTPS.
  • 2.Na konto B.S. Oborniki Śl. numer 59 9583 0009 0018 3921 2000 0001 należące  do Fundacji Ludzie Jesieni wpłać 55 zł. Tytuł przelewu: Darowizna, Nazwisko i imię, miejscowość zamieszkania. W skład  wysłanego przelewu wchodzą: kwota 30 zł. jednorazowo za opaskę wraz z wysyłką, oraz kwota 25 zł. za aktualizację i ochronę Twoich danych, o którą poprosimy co roku jako Darowiznę.
  • Wymienione wyżej opłaty dotyczą wyłącznie  przystąpienia indywidualnego. W przypadku dofinansowań przez urzędy miast i gmin, zostaniesz poinformowany o szczegółach otrzymania opaski WRP® .
  • 3.Po otrzymaniu wypełnionego wspólnie z lekarzem POZ lub rodzinnym formularza i wpłaty, na Twój adres zostanie wysłana listem poleconym zaprogramowana bransoletka. Od tej pory system działa. Możesz poczuć się bezpieczniej.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają Urszula Kielar, tel. +48 695 550 710, mail u.kielar@flje.pl  w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00. Dodatkowe informacje dostępne także na stronie  www.wrp.info.pl

Nowe wiadomości o działaniach Fundacji Ludzie Jesieni poniżej

Możliwość komentowania została wyłączona.