Przystąpienie do WRP

W  2017 roku nastąpiła inauguracja wdrożenia Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta -WRP. W chwili obecnej przyjmujemy coraz więcej chętnych do WRP z obszaru działania Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (zachodnia część woj. dolnośląskiego). Chcąc przystąpić do WRP postępuj według poniższych punktów:

  • 1.Pocztą mailową (u.kielar@flje.pl) lub za pomocą urzędów  miast i gmin prowadzących z nami projekt, lub  listem poleconym na adres Fundacja Ludzie Jesieni, ul. Stawowa 5 Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, przekaż wypełniony Formularz Przystąpienia do WRP Formularz Przystąpienia do WRP zgodnie z zamieszczonym w nim opisem. Podane przez Ciebie podstawowe dane będą umieszczone w pamięci Twojej opaski ( widocznej na zdjęciu): imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon komórkowy i domowy, imię opiekuna, telefon komórkowy opiekuna.
  • Pozostałe szczegółowe dane medyczne będą widoczne w Bazie Danych dostępnej wyłącznie dla dedykowanych  służb, z którymi mamy podpisaną umowę powierzenia. Dane są przetwarzane zgodnie z RODO i chronione poprzez protokół SSL/HTTPS.
  • 2.Na konto B.S. Oborniki Śl. numer 59 9583 0009 0018 3921 2000 0001 należące  do Fundacji Ludzie Jesieni wpłać 48 zł. Tytuł przelewu: Darowizna, Nazwisko i imię, miejscowość zamieszkania. W skład  wysłanego przelewu wchodzą: 24 zł. jednorazowo za opaskę wraz z wysyłką, oraz 24 zł. aktualizacji i ochrony Twoich danych. Co roku poprosimy o aktualizację darowizny w kwocie 24 zł. na w/w cel.
  • Wymienione wyżej opłaty dotyczą wyłącznie  przystąpienia indywidualnego. W przypadku dofinansowań przez urzędy miast i gmin, zostaniesz poinformowany o szczegółach otrzymania opaski WRP.
  • 3.Po otrzymaniu wypełnionego wspólnie z lekarzem POZ lub rodzinnym kwestionariusza i wpłaty, na Twój adres zostanie wysłana listem poleconym zaprogramowana bransoletka. Od tej pory system działa. Możesz poczuć się bezpieczniej.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają Urszula Kielar, tel. +48 695 550 710, mail u.kielar@flje.pl  w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00. Dodatkowe informacje dostępne także na stronie  www.wrp.info.pl

Komentarze są wyłączone.