Rozmowy w Legnicy

5 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Legnicy spotkaliśmy się z panem wiceprezydentem miasta Krzysztofem Duszkiewiczem i dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Leszkiem Śliwakiem. Spotkanie miało na celu omówienie ewentualnej współpracy pomiędzy Miastem Legnica a Fundacją Ludzie Jesieni – czyli Wspomaganiem Ratownictwa Pacjenta.Jak podkreślił pan wiceprezydent Krzysztof Duszkiewicz, nasz projekt jest już obsługiwany przez Pogotowie Legnickie, co jest doskonałym czynnikiem determinującym szersze wprowadzenie go dla legniczan. Na miejscu odbyła się krótka prezentacja WRP – zarówno w wersji podstawowej jak i w wersji dla chorych na Alzheimera.

Po trwającym ponad 45 minut spotkaniu uzgodniliśmy, że jeszcze w kwietniu nastąpi drugie spotkanie, na którym zaprezentujemy działanie WRP w szerszym gronie. Zapewne tam też zostaną zadane detaliczne pytania co do działania WRP w kontekście nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych RODO oraz praktycznych zastosowań elektronicznych bransoletek  WRP. Od lewej siedzą: Krzysztof Duszkiewicz, Leszek Śliwak i Urszula Kielar.

Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.