FLJ spotyka się z władzami gminy Oborniki Śląskie

Spotkanie z burmistrzem11 stycznia 2016 roku w biurze burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy, w obecności jego zastępcy Henryka Cymermana rozmawialiśmy oboma panami o rozpoczętym roku i o działaniach Fundacji Ludzie Jesieni. Pani Urszula Kielar obszernie przedstawiła naszą dotychczasową działalność, koncentrując się nad przygotowywanym przez FLJ cyklem szkoleń „Cukrzyca – mity i fakty”. Przygotowując się do tej bardzo potrzebnej inicjatywy będziemy zabiegać w Gminie o pieniądze na szkolenia. Ze strony burmistrza Arkadiusza Poprawy uzyskaliśmy też zapewnienie o objęciu przez gminę patronatu nad wydarzeniem. Rozmawialiśmy również o „Pudełku życia”, zainteresowanie obu panów wzbudziła jego nowa forma. Ponieważ w pewien sposób jestem dość zaawansowany w przygotowaniu wersji demo, burmistrzowie chętnie zgodzili się na prezentację podstawowych możliwości nowej wersji „Pudełka” w czwartek, 21 stycznia tego roku.