Podziękowanie dla Michała Grekulińskiego

Logo stare fundacji sw JadwigiTą drogą chcemy przekazać podziękowanie dla Michała Grekulińskiego za wkład i poniesiony trud we wspieraniu projektu utworzenia Domu Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Siemianicach, dawna nazwa Fundacja Imienia Świętej Jadwigi, obecnie Fundacja Ludzie Jesieni.

Z poważaniem Urszula Kielar i Jerzy Piotrowicz