Kolejna konferencja, kolejna prezentacja

Konf 128 czerwca 2016 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 odbyły się warsztaty innowacji TITTAN pod hasłem „Sieć na rzecz technologii, innowacji i przemian w procesie starzenia”. Czytaj dalej

XXV sesja Rady Miejskiej – prezentacja WRP

Sesja 1XXV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich odbyła się w dniu 31 marca 2016 roku. Dla Fundacji Ludzie Jesieni, a właściwie dla projektu WRP® miała ona bardzo duże znaczenie – uzyskaliśmy bowiem możliwość publicznego zaprezentowania naszego projektu. Po odczytaniu przez panią Przewodniczącą porządku obrad i przyjęciu go przez radnych, głos zabrał burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa. Zdał kilkunastominutowe sprawozdanie ze swojej działalności od czasu ubiegłej sesji, zapoznając radnych z odbytymi spotkaniami, podjętymi inicjatywami i całością pracy w urzędzie. Czytaj dalej