Trzylecie projektu WRP – warsztaty na podsumowanie

Nieco po godzinie 10.00, w Obornikach Śląskich przy ul. Zielonej 6* rozpoczęło się jedno z najważniejszych dla Fundacji Ludzie Jesieni  spotkań: „Warsztaty podsumowujące Wdrożenie Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP® na Dolnym Śląsku za 2018 rok”. Na samym początku, razem z panią prezeską FLJ Urszulą Kielar przywitaliśmy uczestników. Przyjechali do nas między innymi: pani Agnieszka Sokołowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych,  pan Krzysztof Janecki, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego  i Obronności   w Ministerstwie Zdrowia  w Warszawie, pan Krzysztof Skrzyniarz, Prezes Dolnośląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, pan Pawlus Jacek, Komendant Gminny  Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy, pan Chudzik Janusz, ekspert w Oddziale Ratownictwa Medycznego w  Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  we Wrocławiu, pani Joanna Bronowicka,  Dyrektorka Legnickiego Pogotowia Ratunkowego, pan Zbigniew Mlądzki, dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, pan Arkadiusz Kawka, zastępca dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, pan Antoni Zwiefka, reprezentujący Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i kierujący międzynarodowym projektem CareWell po stronie polskiej, pani Hamera Mirosława, Sekretarz Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, pan Andrzej Wiewióra, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej im. Świętej Jadwigi Śląskiej oraz niezwykli goście: pani Anna Morawiecka,  szefowa Fundacji Ludzka Sprawa, pan Tomasz Czarski, filantrop i mecenas Fundacji  Ludzie Jesieni, i pan Tomasz Sokołowski.

Swoje ciekawe i pełne poparcia dla systemu WRP® wypowiedzi mieli również inni uczestnicy. Bardzo interesująco i przekonująco wypowiadała się pani Agnieszka Sokołowska, wspominając początki współpracy i zaangażowania wrocławskiego Urzędu Marszałkowskiego w nasz projekt. Od samego początku Urząd Marszałkowski widząc nasze inicjatywy, włączające się w konkursy i programy rozpisywane na terenie Dolnego Śląska, w miarę spełniania przez nas warunków przydzielał nam środki na propagację WRP®. Pani Sokołowska wyraziła nadzieję, że pilotaż systemu, prowadzony obecnie na terenie dyspozytorni Legnica stanie się niebawem udziałem całego województwa.

Poszczególne wystąpienia przeplatane były dyskusjami, w których aktywnie uczestniczył pan Zbigniew Mlądzki, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Jego pytania                     i wątpliwości mocno i twórczo  podnosiły temperaturę spotkania. Na wszystkie te pytania odpowiadaliśmy na bieżąco, udzielali się również inni uczestnicy warsztatów.

Po południu swoją prezentację przedstawił pan Antoni Zwiefka. Międzynarodowy  Projekt CareWell którym się opiekuje, obecnie ma szansę wejść w drugą fazę badań. Pierwsza zakończyła się ogromnym europejskim zainteresowaniem, a użycie bransoletek NFC przewidziano także dla fazy drugiej, co zostało zauważone i docenione przez fachowców od całości CareWell’a.

Po pierwszych prezentacjach uczestników rozpoczęliśmy wspólnie z panią Urszulą Kielar spotkanie. Na „pierwszy ogień” poszedł częściowo animowany, krótki film o tym, jak działa bransoletka i System WRP®. Później nastąpiła prezentacja o roboczym tytule Istnienie, wykonana przez nas po raz pierwszy w Prezi – czyli freewareowym oknie mapy myśli. Dlaczego właśnie Istnienie? Wybrałem ten tytuł, by w dokładną, trzyletnią rocznicę powstania WRP® (15 grudnia 2015 roku) móc przybliżyć uczestnikom warsztatów całą drogę, jaką przeszliśmy od idei do wdrożenia. Nie będę zagłębiał się w analizowanie                                i przedstawianie szczegółów. Dość powiedzieć, że idąc na szczyt, czyli cały czas pod górę, mamy jeszcze trochę do zrobienia.

W następnej części warsztatów nastąpiły kapitalne prezentacje uczestników. Pani Joanna Bronowicka pokazała proces wdrażania projektu WRP® w Pogotowiu Ratunkowym Legnica. Opisała krótką ścieżkę od momentu zaciekawienia naszą  ideą, po działający System WRP®. Podkreśliła, że nie traktuje naszego pomysłu jako metody na leczenie pacjentów, ale jako rzeczywiste WSPOMAGANIE pracy ratowników. WRP® bowiem, jak mówiła, nie ma być utrudnieniem, dodatkowymi czynnościami czy „przeszkadzajką”. Na 100% zgłoszeń do krajowych dyspozytorni, statystycznie, wpływa od 80 do 90% przypadków określanych jako przypadki lekkie. Dopiero po ich analizie widać, że WRP® ma za zadanie wspomagać ratowników w szczególnych ciężkich przypadkach: kiedy pacjent jest nie kontaktowy, nieprzytomny, nie może sobie sam poradzić z problemem i wspomaga go osoba z ulicy bądź bliska. Dopiero wtedy kluczowe informacje o jego chorobach, lekach, uczuleniach, przebytych operacjach normalnie niedostępne dla zespołu PR, teraz stały się dostępne dla ratujących już w momencie zgłoszenia.

W czasie naszego spotkania głos jeszcze zabierali panowie Arkadiusz Kawka i Andrzej Wiewióra. Ten pierwszy, znający nasz projekt i popierający go od samego początku mówił o systemach ratowniczych w Czechach, w których uczestniczy w ramach Interreg. Czeska „Zachranka”, po pierwszych kłopotach 2 lata temu, obecnie bije rekordy popularności  u naszych południowych sąsiadów i jest wdrażana równolegle w Niemczech i Austrii. Oczywiście nie można Zachranki porównać do WRP®, to są dwa technicznie różne systemy, ale można postawić między nimi znak równości w kategorii ratowania zdrowia i życia, bo obie się do tego mogą przyczyniać i przyczyniają. – „To dobra praktyka” – mówił pan Kawka.

Z kolei pan Andrzej Wiewióra zapytał zgromadzonych wprost: Dlaczego WRP jeszcze nie funkcjonuje na całym Dolnym Śląsku i w Polsce? Jego zdaniem jako osoby która sama poważnie choruje, a także uczestniczy od początku w szkoleniach i pilotażach WRP®, system powinien być dawno wykorzystany, tym bardziej, że po stronie każdej  dyspozytorni PR nie wiąże się to z żadnymi kosztami, a koszty po stronie użytkownika są niewielkie i mogą być częściowo lub całkowicie poniesione przez samorządy.

Te i inne problemy zostały omówione i przedyskutowane w czasie warsztatów w gorący i entuzjastyczny sposób, by móc podjąć realne plany na nadchodzące miesiące. Szczególnie dziękujemy panu Krzysztofowi Janeckiemu, Dyrektorowi Departamentu Ratownictwa Medycznego  i Obronności   w Ministerstwie Zdrowia  w Warszawie, który by spędzić z nami kilka godzin przejechał kawał drogi. Pozaspotkaniowa dyskusja z panem Janeckim zaowocowała planem spotkania się już w Warszawie, na początku 2019 roku i dalszymi rozmowami które, być może, doprowadzą do konkretnych decyzji w sprawie przyszłości WRP®.

Nie sposób na koniec nie podziękować naszym wszystkim gościom za przybycie. Pani Anna Morawiecka, prezes  Fundacji Ludzka Sprawa ze szczególnym zainteresowanie słuchała co się dzieje w czasie spotkania. Jej późniejsze życzliwe spostrzeżenia bardzo nam pomogły. Całe spotkanie przebiegło w twórczej atmosferze, co  napawa nas nadzieją, że nasza droga pod górę niebawem dobiegnie końca.

 

Urszula Kielar i Jerzy Piotrowicz, 17.12.2018

 

 

*Podziękowania dla pana Mariusza Kowalczyka z restauracji Gospoda za wynajęcie sali i udostępnienie sprzętu konferencyjnego.

Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.