Tydzień Fundacji – 1000 km w drodze

Konferencja Zgorzelec Jakiś czas nie mieliśmy po prostu siły, by napisać Państwu co się dzieje w Fundacji Ludzie Jesieni. Nasz kalendarz za zeszły tydzień to prawie 1000 kilometrów w samochodzie i 4 wielkie wydarzenia w których uczestniczyliśmy. Zacznę od środy 23 listopada 2016 roku. O godzinie 10.00 w Zgorzelcu zaczęła się międzynarodowa konferencja transgraniczna programu Interreg 2014-2020 – Dolny Śląsk/Saksonia. Ponad 200 uczestników na świetnie zorganizowanym evencie uczestniczyło w wykładach, prezentacjach i wreszcie dyskusji panelowej na temat współpracy w obszarach przygranicznych w pasie od Świnoujścia po południowe granice województwa dolnośląskiego. Dwujęzyczna konferencja była tłumaczona na żywo – słyszeliśmy lektorów poprzez bezprzewodowe słuchawki.

Dla nas, Fundacji Ludzie Jesieni była ona o tyle cenna, że mogliśmy dowiedzieć się szczegółów dotyczących konkursów i projektów, które pozwoliłyby nam uzyskać środki na dalsze prowadzenie i rozbudowę systemu WRP. Potwierdziła się nasza wiedza, że wśród tak zwanych czterech Osi Priorytetowych nasz projekt wpisuje się doskonale w Oś numer 1 – w ogólnym zarysie dotyczącą sytuacji i bezpieczeństwa kryzysowego. Więcej w temacie dowiecie się Państwo klikając w ten link.

Konferencja WalbrzychJuż następnego dnia gościliśmy w Wałbrzychu. Na przepięknych terenach Starej Kopalni, do zwiedzenia których serdecznie Państwa zapraszam, mogliśmy w szczegółach zapoznać się z Osią Priorytetową 1. Tym razem nie była to konferencja, a typowe warsztaty panelowe dla osób, które w Programie Interreg V-A Republika Czeska/Polska chcą pozyskać fundusze europejskie na swoją działalność w zakresie Wspólnego Zarządzania Ryzykiem. Przez prawie cztery godziny omawiano wyłącznie ten najbardziej nas interesujący panel. Zgłoszenie do programu Fundacja wyśle do końca grudnia roku 2016. O pieniądzach jakie można pozyskać w bieżącej edycji naborów i o innych informacjach możecie Państwo przeczytać tutaj. Na zdjęciu powyżej stoją w kolejności od lewej: Ilona Kwiecińska – prowadząca, Urszula Kielar – FLJ, Sebastian Pacyna – prowadzący,  przedstawiciel jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego Bartosz Komada, Antoni Zwiefka – Urząd Marszałkowski i Joanna Biczysko – Szpital Stronie Śląskie.

W piątek już nie było dalekiego wyjazdu. Tym razem pojechałem do Szpitala Falkiewicza, na drugi etap prezentacji systemu WRP. Tym razem był on oceniany pod kątem opracowania informatycznego, z prezentacją działania bazy on-line. Ponieważ odpowiedzialny za funkcjonowanie IT w szpitalu nie miał zastrzeżeń, podpisaliśmy z panem dyrektorem Wróblem Umowę o Współpracy pomiędzy FLJ a Szpitalem. Ogromnie dla nas ważne wydarzenie!

Krzyżowa 1Sobota zastała nas w centrum konferencyjnym w Krzyżowej na targach i warsztatach instytucji pozarządowych Dolnego Śląska. Wypełniona po brzegi sala konferencyjna z trudem pomieściła ponad sześćdziesięciu wystawców i co najmniej dwukrotnie większą liczbę gości. Trwające od godziny 10 do 16 spotkanie obfitowało w liczne wydarzenia. Oprócz prezentacji NGO, dyskusji panelowych, fascynujących występów artystycznych można było zwiedzać mikrostoiska (po niecałym metrze kwadratowym na uczestnika) przybyłych stowarzyszeń i fundacji. Byliśmy jedynym wystawcą, który użył do reklamy FLJ i WRP multimediów i rzucającego się w oczy, wysokiego i podświetlonego słoja wypełnionego w całości urządzeniami WRP. Cieszyły się one takim zainteresowaniem, że już po kilkunastu minutach musiałem zakleić Krzyżowa stoiskotaśmą jego górną część. Każdy chciał mieć od nas jeden „zegarek” WRP na pamiątkę, niestety, musiał zadowolić się folderem informacyjnym. Szerzej o tym wydarzeniu napiszemy na www.wrp.info.pl, a fotorelację z powyższych tematów można zobaczyć na naszym facebooku tutaj.

Tagi , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.