Kilka informacji o nas

JesieńGłównym celem, dla którego została powołana Fundacja Ludzie Jesieni jest otwarcie i prowadzenie specjalnego domu. Domu, w którym podopieczni znajdą warunki opieki zapewniające im spokojne, godne życie jako osobom starszym. Także z niepełnosprawnościami o różnorodnym stopniu, z różnymi schorzeniami podeszłego wieku, a także wdrażania profilaktyki zdrowotnej, szkoleń, edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych oraz ich rodzin. Foto – Jerzy Piotrowicz

Pomysł, powstały z potrzeby serca, ma na celu zapewnienie osobom potrzebującym i ich bliskim wszechstronnej oraz profesjonalnej opieki medycznej oraz merytorycznej. Pod tym pojęciem rozumiemy rehabilitację i edukację ulokowaną w jednym miejscu, jako ogromnie ważny aspekt życia dnia codziennego wielu rodzin. Dojazdy choćby na konsultacje lekarskie, rehabilitację, porady psychologiczne, pedagogiczne, dogoterapię czy inne rodzaje aktywności wyczerpują i zajmują bardzo dużo czasu.  A przecież można go poświęcić na poprawę jakości życia osób starszych, co oznacza polepszenie więzi z rodziną. Dom zapewniałby nowoczesną i wszechstronną opiekę wielu seniorom.

W zależności od potrzeb jak również woli pensjonariusza i jego rodziny, mógłby on przebywać w naszym domu w dowolnym wymiarze godzin: w dzień, a także i w nocy. Na wybrany przez siebie czasookres.  Takie rozwiązanie pozwoli stworzyć rodzinie możliwość – na przykład – spokojnego wyjazdu na urlop, na szkolenia czy w innych celach.  Świadomość, że kochany bliski jest pod dobrymi skrzydłami bez wątpienia umożliwi prowadzenie szczęśliwego życia rodzinnego.

Planujemy przystosowanie domu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Będą w nim organizowane m.in.turnusy rehabilitacyjne, dogoterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia z elementami muzykoterapii, robótki ręczne, gry edukacyjne, terapia indywidualna, wolontariat, opieka duchowna. W planach i dalekosiężnej strategii nie chcemy zapomnieć o teraźniejszej, wirtualnej już rzeczywistości. Nasi seniorzy mieliby możliwość poznania obsługi komputerów, internetu, przeszliby podstawowe kursy korzystania z bankowości elektronicznej – w tym z kart debetowych i kredytowych. Celem jest wszechstronność oferty dostępnej w jednym miejscu. A to podnosi jej atrakcyjność.
W okresie letnim jak i zimowym, osoby przebywające na dłuższy lub krótszy okres czasu będą korzystać ze specjalnie przystosowanego terenu, z możliwością werandowania i korzystania z unikalnego mikroklimatu.

Nie możemy też zapomnieć o przyszłościowych rozwiązaniach i planowanej strategii domu. O ekologii. Choć jeszcze jest to na etapie planowania, Fundacja będzie robić wszystko, by uzyskać status Obiektu Zielonego. Z wykorzystaniem energii słońca do pozyskiwania ciepłej wody i prądu, z wykorzystaniem energii geotermalnej do ogrzewania obiektu i wody, z wykorzystanie własnych ujęć wodnych oraz tak zwanych wód szarych na cele gospodarcze.

Tagi , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.