Zarząd Legnicy zainteresowany WRP

Dnia 8 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Legnicy odbyła się zaplanowana konferencja Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta. W obecności prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego wraz z jego zastępcą Krzysztofem Duszkiewiczem  mieliśmy okazję zaprezentować zebranym Mieszkańcom miasta nasz projekt Wspomagania Ratownictwa Pacjenta. Dodam, że projekt WRP w Legnicy, pierwszym w Polsce mieście które zdecydowało się na jego wprowadzenie, jest współfinansowany ze środków finansowych Gminy Legnica. Dla Fundacji Ludzie Jesieni, właściciela projektu, Zarząd Miasta okazał się zdecydowany w swoich dążeniach do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Szybka decyzja została podjęta między innymi dlatego, że od prawie roku Fundacja ma podpisaną umowę z legnickim Pogotowiem Ratunkowym, obsługującym obecnie 13 powiatów.  Fundacja Ludzie Jesieni niestety, od już 2 lat, nie może podpisać analogicznej umowy z Wrocławiem. Może dobry przykład pionierskiej Legnicy zadziała na zarząd PR Wrocław motywująco?

Tekst i foto Jerzy Piotrowicz

Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.